زائر بقیع غریب

نوع اثر ادبی : خاطره

نویسنده

نویسنده

خلاصه اثر ادبی

خاطره دربارۀ کاروان سفر راهیان نور و زیارت و بهره گیری از کرامات شهداست

کلیدواژه‌ها