راهنمای نویسندگان

مقررات عمومی

  • ارسال اثر برای همه‌ نویسندگان و علاقه‌مندان آزاد، و به معنای پذیرش ضوابط و رأی داوران است؛
  • مسئولیت اصالت اثر ادبی برعهده‌ ارسال کننده اثر و به منزله اعلام مالکیت معنوی اثر است، درصورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده وی می باشد؛
  • ثبت‌نام و ارسال آثار، فقط از طریق ‌سایت نشریه ادبی قلب سلیم به نشانی https://ljqs.kashanu.ac.ir  امکان‌پذیر است؛
  • آثار بایستی به صورت تایپ شده و در قالب فایل word با فونت ۱۲ یا ۱۴، B Lotus یا B Nazanin ارسال گردد؛
  • آثار ارسالی نباید قبلاً در جایی چاپ و یا منتشر شده باشند.
  • ارسالکننده اثر می‌پذیرد که: دانشگاه کاشان، حق استفاده تبلیغاتی، نمایشگاهی و انتشار آثار در قالب کتاب، فضای مجازی و مطبوعات را با ذکر نام هنرمند خواهد داشت.