مستند مرگ

نوع اثر ادبی : داستان کوتاه

نویسنده

دانشجو

خلاصه اثر ادبی

درباره دولت تروریستی داعش و جنایات ظالمانه آنها در خاورمیانه

کلیدواژه‌ها