حلما

نوع اثر ادبی : داستان کوتاه

نویسنده

نویسنده

خلاصه اثر ادبی

داستانی از رشادت های زنان در دوران دفاع مقس و ظلمی که توسط رژیم بعث در زمان اشغال شهرها و اسارت بر آنان وارد شد.

کلیدواژه‌ها