قصۀ بابا

نوع اثر ادبی : داستان کوتاه

نویسنده

دانشجو

خلاصه اثر ادبی

قصه دربارۀ جای خالی شهدا در زندگی فرزندانشان و بغض و حسرت های آنهاست

کلیدواژه‌ها