باوان

نوع اثر ادبی : طنز

نویسنده

نویسنده

1022052/ljqs.2024.254164.1022

خلاصه اثر ادبی

اثر درباره آوارگی و پناهندگی مردم شهرهای مرزی به شهرهای دیگر در دوران دفاع مقدس

کلیدواژه‌هاآثار ادبی آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 20 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 20 دی 1402