آقای ماه

نوع اثر ادبی : داستان کوتاه

نویسنده

دانشجو

1022052/ljqs.2024.254174.1031

خلاصه اثر ادبی

درباره مدافعان حرم و اتصال قلبی آنها به علمدار کربلا

کلیدواژه‌هاآثار ادبی آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 20 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 20 دی 1402