صدای پای صبح

نوع اثر ادبی : متن ادبی

نویسنده

دانشجو

خلاصه اثر ادبی

متن ادبی خطاب به فلسطین و مردم مظلوم و مقتدر غزه و همدردی با آنها

کلیدواژه‌ها